Page 11 - 04-2022
P. 11

n ΤΕST ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ: ΗYUNDAI I30        τα παλιότερα i30 παραμένουν συχνά…             έχει κορυφαία απόδοση, καθώς η διαρ-
        σκοτεινά στην πίσω πλευρά, οι δε προ-             ροή λαδιών είναι γιΆ αυτό ένας άγνω-
        βολείς και οι ρυθμίσεις τους ή τα φλας             στος όρος. Όι δύο παλιότερες γενιές
        δεν είναι και άμεμπτοι παράγοντες.               έχουν ακριβώς εδώ ένα αδύνατο ση-

                                       μείο, καθώς ξεπερνούν τη μέση τιμή μέ-
         Φρένα                            σα σε μερικά χρόνια κατασκευής. Από

         Δεν είναι αιτία για δόξα στα παλαι-          την άλλη, όμως, δεν αναμένονται σχε-
        ότερα i30. Τα… ποδόφρενα και τα χει-           δόν καθόλου προβλήματα από τα συστή-
        ρόφρενα δηλώνουν το δικό τους «πα-            ματα εξάτμισης, τα οποία έχουν αποδει-
        ρών» με συχνότητα ελαττωμάτων άνω             χθεί πολύ στιβαρά.
        του μέσου όρου, τα δε δισκόφρενα γί-
        νονται… αισθητά ήδη από τον τέταρτο
        κυρίως έλεγχο του TÜV. Αντίθετα, το δί-            Συμπέρασμα
        κτυο του συστήματος πέδησης και οι εύ-              Όσο νεώτερο, τόσο το καλύτερο: το πιο

        καμπτες σωληνώσεις εντυπωσιάζουν με              πρόσφατο μοντέλο λάμπει με κορυφαίες
        την αψεγάδιαστη αντοχή τους. Έτσι, το           βαθμολογίες και θα είναι ενδιαφέρον να
        νεώτερο i30 είναι κορυφαίο σε όλους            δούμε αν θα παραμείνει έτσι και τα επό-
        τους τομείς.                          μενα χρόνια. Όι δύο παλαιότερες γενιές
                                       βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο «ανε-
         Περιβάλλον                          πάρκειας» και συνεχίζουν αυτήν την τά-
         Και σε αυτόν τον τομέα, το νεώτερο i30            ση με την αύξηση της ηλικίας τους. v
                          11 ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ
     #e-agora-mtx-04-22.indd  11                                      5/4/2022  11:57:58 π
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16