Page 12 - 7-2022
P. 12

n n n                      n SERVICE

         Diesel κινητήρες: Τα λιπαντικά


                        τους θέλουν προσοχή                                             Έχεις diesel αυτοκίνητο; Τα
                                            λιπαντικά που χρησιμοποιείς

                                           πρέπει να είναι τα κατάλληλα,
                                             αφού εκτός από τη λίπανση
                                             του κινητήρα συμβάλλουν

                                            στην οικονομία καυσίμου και
                                          αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του

                                             φίλτρου σωματιδίων. Μάθε
                                                  τα πάντα για αυτά.


                                          γραφών καυσαερίων EURO των κινη-
                                         τήρων εσωτερικής καύσης.
                                          Για να επιτύχουν λοιπόν όλα τα πα-
                                         ραπάνω οι κατασκευαστές λιπαντικών
                                         χρησιμοποιούν διάφορους συνδυ-
                                         ασμούς στοιχείων και υλικών, φόρ-
                                         μουλες, ενώ σχετικά πρόσφατα έχει
                                        εισαχθεί η ορολογία των λιπαντικών τε-
                                       χνολογίας low SAPs, με την οποία περι-

                    α λιπαντικά κι-           γράφεται η νέα γενιά λιπαντικών που πε-

                    νητήρων ακολού- θησαν κι αυτά   ριέχει χαμηλά ποσοστά θειικής τέφρας,
                 Ττην εξελικτική πορεία της τεχνολο-     φωσφόρου και θείου. Αυτά τα λιπαντικά
                 γίας του αυτοκινήτου και των κινητήρων    αυξάνουν με την σειρά τους τη διάρκεια
                 diesel. Πλέον στις μέρες μας ένα λιπαντι-  ζωής του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου
                 κό δε φτάνει μόνο να καλύπτει τις τεχνο-   και βελτιώνουν την οικονομία καυσίμου
                 λογικές απαιτήσεις των σύγχρονων κινη-    του αυτοκινήτου.
                 τήρων diesel, αλλά πρέπει να συμβάλλει    Τι προσφέρουν τα λιπαντικά
                 στην οικονομία καυσίμου και στην μείω-
                 ση των εκπομπών ρύπων. Θα πρέπει επί-    στους diesel κινητήρες;
                 σης να είναι τελείως συμβατό με τις τε-    Τα λιπαντικά είναι απαραίτητα για την λει-

                 χνολογίες των φίλτρων DPF καθώς και να τουργία και των κινητήρων diesel αφού οι
                 «παρακολουθεί» τις εξελίξεις των προδια- θερμοκρασίες που αναπτύσσονται ανάμε-
                                                             S

                         ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ 12
     #e-agora-proionda-07-22.indd  12                                    5/7/2022  5:00:31
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17