Page 13 - 7-2022
P. 13

n SERVICE        σα στα κινούμενα μέρη, λόγω των τριβών εί-           νες ακόμα απαραίτητες ιδιότητες:
        ναι υπερβολικά υψηλές. Σε αυτό το σημείο             • Αρχικά πρέπει να έχουν αντοχή στην
        ακριβώς υπεισέρχεται το λιπαντικό.               οξείδωση. Το λάδι λίπανσης όταν λειτουρ-
         Η χρήση των λιπαντικών είναι αναγκαία          γεί ο κινητήρας δεν πρέπει να αλλάζει χη-
        για τη λειτουργία των μηχανών, αφού βασι-           μική σύσταση και κύρια δεν πρέπει να
        κός προορισμός τους είναι η μείωση της τρι-          οξειδώνεται. Η οξείδωση του προέρχεται
        βής (άρα και της απώλειας έργου) και προ-           από την ύπαρξη διαφόρων χημικών ενώ-
        στασία από τη φθορά των κινητών μερών. Σε           σεων μέσα σε αυτό. Όι ουσίες αυτές προ-
        ένα αυτοκίνητο, υπολογίζεται, ότι το 6% από          καλούν διάβρωση ή αποφλοίωση των με-
        την ενέργεια που αποδίδει το καύσιμο, κατα-          ταλλικών επιφανειών.

        ναλώνεται σαν ενέργεια τριβών.                  • Ακόμα μια ιδιότητα που πρέπει να δι-
         Όι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των            αθέτει το λάδι είναι να συγκρατεί τα αιω-
        πετρελαιοκινητήρων (υψηλή συμπίεση, το             ρούμενα σωματίδια μέσα στη μάζα του.
        ίδιο το είδος του καυσίμου κτλ) απαιτούν            Αυτά μπορεί να είναι είτε τα γρέζια των
        λιπαντικά με συγκεκριμένες προδιαγρα-            τριβόμενων επιφανειών είτε διάφορα κα-
        φές. Το λιπαντικό για τους diesel κινητή-           τάλοιπα της καύσης. Βέβαια από τη στιγ-
        ρες έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους, που            μή που συγκρατεί αυτά τα σωματίδια, πρέ-
        προστατεύει αποτελεσματικά τους κινη-            πει κάποια στιγμή και να τα αποβάλλει, το

        τήρες από τις φθορές κάτω από τις πλέον            οποίο επιτυγχάνεται στο φίλτρο, όπου και
        ακραίες και δυσμενείς συνθήκες λειτουρ-            συγκρατούνται. Από αυτές τις ιδιότητες το
        γίας, μεγάλες διαφορές θερμοκρασιών             λάδι μαυρίζει. Αν δεν μαυρίζει το λάδι με-
        και πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγών.              τά από ορισμένη χρήση, δημιουργεί υπο-
         Το χαμηλό σημείο pons (-40oC) καθιστά            ψίες ότι αυτό δεν διαθέτει τις απαιτούμε-
        εύκολο το ξεκίνημα στις χαμηλές θερμο-             νες ιδιότητες καθαρισμού.
        κρασίες (cold starting) μειώνοντας δρα-           • Επιπλέον το λάδι πρέπει να αντέχει στις
        στικά τις φθορές των κρύων εκκινήσεων             υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται
        και το κτύπημα των βαλβίδων. Μάλιστα           κατά τη λειτουργία των κινητήρων πετρελαί-
        ανάλογα με την χώρα και τις κλιματολο-             ου. Με την υψηλή θερμοκρασία εξατμίζονται

        γικές συνθήκες χρειάζεται κατάλληλο λι-            τα πτητικά συστατικά του και αναφλέγονται,
        παντικό, που να ευνοεί την κρύα εκκίνη-
        ση και να παραμένει αποτελεσματικό στις
        υψηλές θερμοκρασίες.

        Σημαντικές ιδιότητες των

        λιπαντικών για κινητήρες

        diesel

         Πέρα από το δείκτη ιξώδους και την τε-
        χνολογία low SAPS που αναλύθηκαν προ-
        ηγουμένως τα λιπαντικά των κινητήρων

        πετρελαίου πρέπει να διαθέτουν ορισμέ-
                                                             S

                          13 ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ
     #e-agora-proionda-07-22.indd  13                                    5/7/2022  5:00:31
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18