Page 14 - 7-2022
P. 14

n n n                        n SERVICE                 το λάδι καίγεται, το πάχος της λιπαντικής  Αντίθετα, λιπαντικό που ικανοποιεί απο-
                 μεμβράνης μειώνεται και οι μεταλλικές επι- κλειστικά τις προδιαγραφές ACEA C1 έχει
                 φάνειες φθείρονται. Όσο μεγαλύτερες είναι πολύ χαμηλή αναλογία SAPS, με αποτέλε-
                 οι θερμοκρασίες ανάφλεξης, τόσο καλύτε- σμα αυξημένη φθορά κινητήρα.
                 ρης ποιότητας είναι το λιπαντικό.       Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι του κι-
                  • Μια ακόμα ιδιότητα των λιπαντικών εί- νητήρα είναι το φίλτρο λαδιού, το οποίο
                 ναι η ειδική θερμότητα τους η οποία χα- φροντίζει να «φιλτράρει» κάθε τι που «μο-
                 ρακτηρίζει την ψυκτική ικανότητα του λύνει» το λάδι. Βλέπετε στο σύστημα λί-
                 λαδιού. Όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική πανσης δεν πρέπει να περάσει κανενός εί-

                 θερμότητά του, τόσο μεγαλύτερη είναι η δους βρωμιά αν θέλετε να έχετε το κεφάλι
                 ικανότητα του λαδιού να διώχνει τη θερ- σας ήσυχο.
                 μότητα από τις τριβόμενες επιφάνειες και    Προβλήματα επίσης μπορεί να προκαλέ-
                 να τη μεταφέρει στην ελαιολεκάνη (κάρ- σει η ύπαρξη καυσίμου ή ψυκτικού στο λι-
                 τερ). Αυτή η ιδιότητα του λαδιού μάλιστα, παντικό. Για αυτούς τους λόγους, πρέπει
                 βελτιώνεται με διάφορα χημικά πρόσθετα. να γίνεται συχνά έλεγχος και αλλαγή του
                 Στους κινητήρες εσωτερικής καύσης , που φίλτρου όταν χρειάζεται.
                 ανήκουν και οι diesel φυσικά, το λιπαντικό

                 είναι το κύριο μέσο απαγωγής της θερμό-   Το λιπαντικό και η σχέση
                 τητας στο εσωτερικό των κινητήρων. Έχει του με το φίλτρο σωματιδί-

                 αποδειχθεί ότι το κύκλωμα ψύξης απορ-    ων DPF
                 ροφά το 60% της παραγόμενης θερμότη-
                 τας, ενώ το υπόλοιπο 40% απάγεται μέσω     Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου είναι
                 του λιπαντικού.               ένα φίλτρο, που βρίσκεται τοποθετημέ-
                  • Τέλος το ειδικό βάρος των λιπαντικών εί- νο στο σύστημα εξαγωγής μετά τον κύριο
                 ναι, είναι το βάρος ορισμένου όγκου λαδιού  καταλυτικό μετατροπέα, το οποίο συγκε-
                 σε σχέση με το βάρος ίσου όγκου νερού. Το  ντρώνει τα σωματίδια του πετρελαίου (αι-
                 ειδικό βάρος του λαδιού είναι περίπου 0,9.  θάλη) που εκπέμπονται από τα καυσαέρια
                                       του πετρελαιοκινητήρα.
                 Λιπαντικά για πετρελαιοκι-           Μετά από μία περίοδο το φίλτρο γεμίζει
                 νητήρες EURO 4 - 5 - 6 και          και είναι αναγκαίο να καούν τα σωματίδια

                 φίλτρο λαδιού                αιθάλης (ΡΜ) που έχουν συσσωρευτεί για
                                       να αναγεννηθεί το φίλτρο σωματιδίων πε-
                  Στους πετρελαιοκινητήρες προδιαγρα- τρελαίου. Τα συσσωρευμένα λοιπόν σω-
                 φών EURO 4-5-6 κατά κανόνα χρησιμο- ματίδια καίγονται μέσα από μια διαδικασία
                 ποιείται από τους κατασκευαστές λάδι κι- η οποία ονομάζεται αναγέννηση ή αναζω-
                 νητήρα προδιαγραφών ACEA C2 ή C3. ογόνηση του φίλτρου αιθάλης.
                 Λάδι που ικανοποιεί αποκλειστικά τις προ-   H συγκεκριμένη διαδικασία ονομάζεται
                 διαγραφές ACEA A3/B4 έχει πολύ υψηλή παθητική, όταν τα σωματίδια αιθάλης καί-
                 αναλογία SAPS, με αποτέλεσμα μια αυ- γονται σε κανονικές συνθήκες οδήγησης

                 ξημένη συσσώρευση καταλοίπων καύσης χωρίς την επέμβαση της διαχείρισης του
                 στο φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου.      κινητήρα. Αντίθετα η ενεργητική αναζω-


                         ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ 14
     #e-agora-proionda-07-22.indd  14                                    5/7/2022  5:00:32
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19