Page 15 - 7-2022
P. 15

n SERVICE        ογόνηση γίνεται με την αύξηση της θερ-             Τι είναι δείκτης ιξώδους και
        μοκρασίας των καυσαερίων από τον εγκέ-             low SAPS;
        φαλο ECU διαχείρισης του κινητήρα με
        μία σειρά ενεργειών. Η αύξηση της θερ-              Το ιξώδες φανερώνει πόσο παχύρευστο
        μοκρασίας επιτυγχάνεται με διάφορα μέ-             είναι ένα λιπαντικό. Το ιξώδες του λαδιού
        σα, με κυριότερη τους επακόλουθους με-             πρέπει να μεταβάλλεται μέσα σε ορισμένα
        ταψεκασμούς καυσίμου, όπου το άκαυστο             όρια, ανάλογα με τη μεταβολή της θερμο-
        καύσιμο πηγαίνει και καίγεται στον κατα-            κρασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, για-
        λύτη του οχήματος αυξάνοντας την θερ-             τί κατά την αρχική εκκίνηση του κινητήρα

        μοκρασία των καυσαερίων για να καεί η             πρέπει το λάδι να φτάνει αμέσως στις τρι-
        αιθάλη.                            βόμενες επιφάνειες.
         H θερμοκρασία των καυσαερίων αυξά-               Όταν όμως ο κινητήρας ζεσταθεί, το πάχος
        νει πάνω από τους 650 °C. Στην περίπτω-            της μεμβράνης αυτής πρέπει να διατηρεί-
        ση αυτή, το άκαυστο πετρέλαιο αναμει-           ται σταθερό, ώστε να αποφεύγεται η επαφή
        γνύεται με το λιπαντικό του κινητήρα το         των μεταλλικών επιφανειών. Για τη μέτρηση
        οποίο, ειδικά αν οι καταστάσεις ενεργητι-           του ιξώδους υπάρχουν διάφορες μονάδες.
        κής αναζωογόνησης είναι επαναλαμβανό-             Μια μονάδα που είναι αποδεκτή απo όλες

        μενες υφίσταται αραίωση.                    τις χώρες είναι το σεντιστόουκ (centistoke).
                                       Ένα λάδι έχει ιξώδες ένα σεντιστόουκ όταν
        Πώς γίνεται η ανάφλεξη                     η αντίσταση στη ροή του συμπεριφέρεται
        στους πετρελαιοκινητήρες;                   όπως το νερό σε θερμοκρασία 20°C.

                                        Τα λιπαντικά low SAPS είναι τα πιο δια-
         ανάφλεξη του μίγματος στους κινητήρες            δεδομένα και έχουν σχεδιαστεί ώστε να εί-
        diesel, επιτυγχάνεται από την ανάμιξη του           ναι φιλικά με τα μοντέρνα συστήματα επε-
        συμπιεσμένου αέρα, ο οποίος βρίσκεται           ξεργασίας των καυσαερίων. Τα στοιχεία της
        σε υψηλή θερμοκρασία, με το πετρέλαιο,             θειικής τέφρας του φωσφόρου και του θεί-
        μέσα στο θάλαμο καύσης του κυλίνδρου.

         Στους σύγχρονους κινητήρες που διαθέ-            ου που διαθέτουν στη σύστασή τους αυξά-
                                       νουν την απόδοση λίπανσης του λιπαντικού
        τουν turbo μεταβλητής γεωμετρίας, η πί-            του κινητήρα, με συνέπεια να συσσωρεύο-
        εση κατά τη φάση της συμπίεσης του αέ-             νται λιγότερα κατάλοιπα καύσης στο φίλτρο
        ρα, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 200 bar           σωματιδίων πετρελαίου, με αποτέλεσμα αυ-
        με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να αγγίζει             ξημένη διάρκεια ζωής του φίλτρου σωματι-
        τους 1.250 βαθμούς. Σε αυτή τη θερμο-             δίων.
        κρασία το πετρέλαιο που ψεκάζεται στους
        κυλίνδρους αναφλέγεται αυτόματα.
         Για αυτό το λόγο άλλωστε οι diesel κινη-
        τήρες είναι και πιο οικονομικοί. Επειδή το

        υψηλά συμπιεσμένο καύσιμο μίγμα, δίνει
        μεγαλύτερη πίεση-ώθηση στο κατέβασμα
        του πιστονιού, στοιχείο που προκαλεί την
        οικονομία καυσίμου.                          15 ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ
     #e-agora-proionda-07-22.indd  15                                    5/7/2022  5:00:32
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20