Page 16 - 7-2022
P. 16

n n n                        n SERVICE                 Τι προσφέρουν τα πρόσθετα          ουργούν επιπλέον ένα μικροσκοπικό χη-
                 λιπαντικών;                 μικό στρώμα σε κάθε μία από τις τριβόμε-
                                       νες επιφάνειες αποτρέποντας την επαφή
                  Για τη βελτίωση των ιδιοτήτων και της μετάλλου με μέταλλο.
                 ποιότητας των λιπαντικών, υπάρχουν κά-     • Αντιοξειδωτικά πρόσθετα. Αποτρέπουν
                 ποιες χημικές βελτιωτικές, γνωστές σαν την οξείδωση του λιπαντικού.
                 πρόσθετα. Τα κυριότερα είδη προσθέτων,     • Αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Μειώνουν
                 είναι τα εξής:                τη δράση του νερού και των οξέων που
                  • Βελτιωτής Δείκτου Ίξώδους. Αποτελεί- σχηματίζονται μέσα στο λιπαντικό
                 ται από μείγμα πολυμερών, που μειώνουν     • Αντιαφρώδη πρόσθετα. Όι ταχύτη-

                 το βαθμό μεταβολής του ιξώδους, σε σχέ- τες με τις οποίες κινείται το λιπαντικό μέ-
                 ση με τη θερμοκρασία. Το πρόσθετο αυτό σα στον κινητήρα, αυξάνουν τις πιθανότη-
                 είναι ανενεργό στις χαμηλές θερμοκρασί- τες να απορροφηθεί από το λάδι αέρας και
                 ες, αλλά αυξάνει το ιξώδες του λιπαντικού να δημιουργηθεί αφρός, μειώνοντας έτσι
                 στις υψηλότερες θερμοκρασίες, αντισταθ- δραστικά τις λιπαντικές του ιδιότητες.
                 μίζοντας έτσι τη φυσική τάση του λαδιού    • Πρόσθετα που αυξάνουν την αντοχή
                 να γίνει πιο λεπτόρρευστο.          του φιλμ του λιπαντικού κάτω από μεγά-

                  • Απορρυπαντικά πρόσθετα. Χρησιμο- λες θερμοκρασίες και πιέσεις.
                 ποιούνται για να διατηρούν καθαρό τον
                 κινητήρα, αποτρέποντας το σχηματισμό Κάθε πότε και γιατί πρέπει

                 αποθέσεων.                  να αλλάζουμε λάδια;
                  • Διασκορπιστές. Όπως και τα απορρυ-
                 παντικά πρόσθετα έχουν σα σκοπό να δια-    Στα νέας τεχνολογίας οχήματα χρησιμο-
                 τηρούν τον κινητήρα καθαρό, πράγμα που    ποιούνται νέα συστήματα λίπανσης πλή-
                 επιτυγχάνουν κρατώντας τις διάφορες    ρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. Τα νέα
                 ακαθαρσίες σε συνεχή αιώρηση.        αυτά συστήματα χρησιμοποιούν αντλία με-
                                       ταβλητής παροχής λιπαντικού και ελεγχό-
                  • Πρόσθετα κατά της φθοράς. Τα λιπα-
                 ντικά μεγάλου ιξώδους προστατεύουν    μενο μεταβλητό σύστημα πίεσης λιπαντι-

                 τους ολισθητήρες των εκκεντροφόρων    κού ανάλογα με το φορτίο.
                 από φθορά, αλλά αυτά τα πρόσθετα δημι-     Καθώς τα χιλιόμετρα μαζεύονται, το λάδι
                                       μαυρίζει και σταδιακά χάνει τα χαρακτηρι-
                                       στικά λειτουργίας του, η κατανάλωση του
                                       αυτοκινήτου αυξάνεται, το ίδιο και οι εκ-
                                       πομπές ρύπων με αποτέλεσμα να χρειά-
                                       ζεται αντικατάσταση. Με άλλα λόγια, η δι-
                                       άρκεια ζωής του κάθε λιπαντικού είναι
                                       ορισμένη από τον κατασκευαστή του αλ-

                                       λά και από τον κατασκευαστή του αυτοκι-
                                       νήτου, ο οποίος γνωρίζει τις αντοχές και
                                       τις καταπονήσεις που δέχεται το μηχανικό
                                       σύνολο. v                         ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ 16
     #e-agora-proionda-07-22.indd  16                                    5/7/2022  5:00:33
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21