Page 12 - 8-2022
P. 12

n n n                      n SERVICE


                     Μην αφήσεις πoτέ το diesel
                αυτοκίνητο σου χωρίς καύσιμο!
                                      Το να «μείνει» το αυτοκίνητο σου
                                     χωρίς πετρέλαιο, μπορεί να αποβεί

                                                    μοιραίο.                                    άζεται εξαερισμό. Διαβάζοντας αναλυτικά το
                                    εγχειρίδιο χρήσης στο αυτοκίνητο, θα μπορέ-
                                    σεις να πιστοποιήσεις αν το δικό σου μοντέλο
                                    έχει τέτοιες ανάγκες.
                                     Είτε έχει ανάγκη από εξαερισμό, είτε όχι,
                                    απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ανεφοδια-
                 ν βρεθείς στην δύσκολη θέση να μεί- σμός με πετρέλαιο, με κάμποσα λίτρα. Στην
                 νεις από καύσιμο, ξέρεις πως έχει μό- περίπτωση που χρειάζεται εξαέρωση, θα
             Αλις ξεκινήσει μια μικρή περιπέτεια για   βρεις στον χώρο του κινητήρα, μια αντλία

             εσένα αλλά και το αυτοκίνητο σου. Έχουμε   επαναπλήρωσης του κυκλώματος καυσίμου.
             ήδη επισημάνει πως καλό είναι να μην οδη-  Σε πολλές περιπτώσεις θα την βρεις και κάτω
             γούμε το αυτοκίνητο μας, στα όρια του ρεζερ- από το καπάκι. Αφού λοιπόν την εντοπίσεις,
             βουάρ, γιατί εκτός από την ταλαιπωρία που  θα πρέπει να την πιέσεις μέχρι να σκληρύ-
             θα υποστούμε, υπάρχουν και σοβαροί κίνδυ-  νει και έπειτα να ενεργοποιήσουμε την μί-
             νοι για το όχημα μας. Στην περίπτωση που το  ζα, ώστε να πάρει «μπροστά». Ίσως χρειαστεί
             αυτοκίνητο μας, με κινητήρα πετρελαίου μεί- να περιμένεις περίπου 1 λεπτό και να ενερ-
             νει από καύσιμο, θα διαπιστώσουμε πως δεν  γοποιήσεις ξανά την μίζα, σε περίπτωση που

             παίρνει αμέσως μπροστά. Αυτό ίσως να λει-  ενεργήσει ακαριαία. Στο ενδεχόμενο που ο
             τουργεί και ως προστασία, αν αναλογιστούμε  κινητήρας δεν «ζωντανέψει» και πάλι, επα-
             πως σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκα-  ναλάβετε υπομονετικά τη διαδικασία από την
             λέσουμε σοβαρή ζημιά στον καταλύτη μας,   αρχή πιέζοντας και πάλι την αντλία.
             αλλά και τα μπεκ του αυτοκινήτου. Ας δούμε   Στην περίπτωση που ο κινητήρας σου δεν
             μαζί, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να  χρειάζεται εξαέρωση, ενεργούμε διαφορετι-
             πραγματοποιήσουμε στην περίπτωση που μεί-  κά. Μετά τον ανεφοδιασμό με καύσιμο ανοί-
             νουμε από καύσιμο σε έναν diesel κινητήρα.  γεις το διακόπτη της μίζας (χωρίς να τον εκκι-

             Ενέργειες                  νήσεις), περιμένεις μερικά δευτερόλεπτα και
                                    κλείνεις το διακόπτη. Επανέλαβε αυτή τη δια-
              Αντίθετα από τους βενζινοκινητήρες, οι δικασία κάποιες φορές μέχρι να ενεργοποιη-
             diesel δεν παίρνουν αμέσως μπροστά απλά θεί η αντλία πετρελαίου και να στείλει καύσι-
             και μόνο με τον ανεφοδιασμό τους. Στις πιο μο στον κινητήρα και κατόπιν γυρίζετε τη μίζα

             πολλές περιπτώσεις ο κινητήρας diesel χρει- για να εκκινήσεις τον κινητήρα. v


                      ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17