Page 5 - 8-2022
P. 5

n AFTER SALES


                                    δέχεται το υλικό, θα φτάσει στο σημείο να
                                    σκιστεί και να έρθει στην επιφάνια το, από

                                    κάτω στρώμα του καθίσματος. Αν δεν δι-
                                    ορθωθεί άμεσα η ζημιά, μπορεί να προκα-
                                    λέσει περισσότερο κακό στο κάθισμα, κάτι
                                    που αυτόματα σημαίνει περισσότερο κό-
                                    στος για την αποκατάστασή της.

                                    Μάθε τα πάντα για τις δερ-

                                    μάτινες επενδύσεις

                                     Όσοι επιθυμούν να αλλάξουν καλύμ-
    κών, τα πρώτα που φθείρονται είναι τα
    καθίσματα με πρώτο αυτό του οδηγού,              ματα στο αυτοκίνητό τους πρέπει να γνω-
    λόγω της συχνότερης χρήσης του, ενώ              ρίζουν, ότι στην αγορά υπάρχουν επαγ-
    σε πολλά αυτοκίνητα που χρησιμοποι-            γελματίες, που ασχολούνται μόνο με τη

    ούνται από οικογένειες με μικρά παιδιά,            συγκεκριμένη εργασία, όντας εξειδικευ-
    το πίσω κάθισμα έχει την τιμητική του,          μένοι στο συγκεκριμένο τομέα, προσφέ-
    απόρροια της έλλειψης προσοχής των             ροντας έτσι πολύ καλό αποτέλεσμα με το
    παιδιών.                            πέρας της εργασίας τους.
                                     Σε ότι αφορά την κατηγορία των δερ-
    Θα την αλλάξεις για ομορ-                   μάτινων ταπετσαριών, θα πρέπει να γίνει

    φιά ή για την υγεία σου;                    κατανοητό πως είναι απαραίτητο από τη
                                    πρώτη κιόλας στιγμή να πραγματοποιεί-
     Τόσο από το καυσαέριο που υπάρχει            ται επιπλέον συντήρηση, που θα αποφέρει
    στην ατμόσφαιρα, όσο και από τον καπνό             στο δέρμα μια ανθεκτικότητα στο πέρασμα

    του τσιγάρου των επιβατών, εισέρχονται           του χρόνου. Πως γίνεται αυτή; Αγοράζο-
    μικροοργανισμοί, η οποίοι συσσωρεύο-            ντας από το εμπόριο κάποιο από τα πολλά
    νται στην ταπετσαρία του αυτοκινήτου και            προϊόντα (αλοιφές και ειδικά πανάκια) που
    όπως είναι κατανοητό είναι ιδιαίτερα βλα-           μας βοηθούν με μια απλή επάλειψη πάνω
    βεροί για την υγεία μας, μιας και όση ώρα           στο δέρμα να έχουμε ένα τέλειο αποτέλε-
    είμαστε στο αυτοκίνητο είναι και αυτοί μα-           σμα.
    ζί μας.
     Ένας άλλος λόγος που απαντά στο για-

    τί η ταπετσαρία πρέπει να αλλάξει είναι η
    αισθητική πλευρά. Με το φώς του ήλιου
    αλλά και τη μακροχρόνια χρήση, είναι φυ-
    σικό τα χρώματα της ταπετσαρίας να ξε-
    θωριάζουν και τα υφάσματα να τριφτούν,
    καταστρέφοντας έτσι την εικόνα του αυτο-
    κινήτου μας. Πάντα βέβαια υπάρχει και η
    φυσική φθορά. Με τη συνεχή τριβή που
                                                         S


                      5 ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10