Page 5 - 1-10-2022
P. 5

n AFTER SALES        αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση αυτόματου
        σασμάν που απαντάται κυρίως σε υβριδι-
        κά μοντέλα της αγοράς.
         Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι
        τα κιβώτια ταχυτήτων είναι διατάξεις με
        γρανάζια σταθερής σχέσης μετάδοσης
        που μεταφέρουν την ροπή του κινητήρα
        στους τροχούς. Σε ένα κιβώτιο έξι σχέσε-
        ων, για παράδειγμα, έχουμε έξι σταθε-

        ρές σχέσεις μετάδοσης της ισχύος, τόσο
        στα μηχανικά κιβώτια, όσο και στα αυτό-
        ματα κιβώτια, με τον οδηγό ή τον εγκέ-
        φαλο του οχήματος αντίστοιχα να επιλέ-
        γει την κατάλληλη. Στην περίπτωση, όμως,
        των κιβωτίων συνεχώς μεταβαλλόμενων
        σχέσεων τα πράγματα είναι τελείως δια-
        φορετικά. Ας δούμε από ποια εξαρτήματα

        αποτελείται και πως λειτουργεί.
         Ένα κιβώτιο τύπου CVT αποτελείται κυ-            ντωμένος, με αποτέλεσμα να εμφανίζο-
        ρίως από τρία εξαρτήματα, δύο γρανάζια             νται άπειρες σχέσεις μετάδοσης. Αυτός
        μεταβαλλόμενης διαμέτρου και έναν ιμά-             είναι και ο λόγος που το συγκεκριμένο κι-
        ντα. Το ένα γρανάζι βρίσκεται στον άξο-            βώτιο ονομάζεται συνεχώς μεταβαλλόμε-
        να εξόδου του κινητήρα και περιστρέφεται            νων σχέσεων.
        από αυτόν, ενώ το δεύτερο μεταφέρει την
        κίνηση προς τους τροχούς του οχήματος.             Πλεονεκτήματα και μειονε-
        Ό ιμάντας είναι το μέσο που αναλαμβάνει            κτήματα
        την μεταφορά της κίνησης από το ένα γρα-

        νάζι προς το άλλο.                        Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των κιβω-
         Περνάμε στη λειτουργία του, η οποία εί-           τίων συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσε-
        ναι εύκολα κατανοητή! Κατά την έναρξη             ων δεν είναι άλλο από την αποδοτικότητα
        του κινητήρα, το γρανάζι που είναι συνδε-           που προσφέρουν. Λόγω του ότι υπάρχουν
        δεμένο σε αυτόν έχει την ελάχιστη δυνα-            άπειρες σχέσεις μετάδοσης, ο κινητήρας
        τή διάμετρο και το γρανάζι της μετάδοσης            λειτουργεί πάντα στο σωστό εύρος στρο-
        τη μέγιστη. Καθώς οι στροφές λειτουργί-            φών. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα κιβώτια

        ας του κινητήρα αυξάνονται (και μαζί τους           είναι «πολιτισμένα» ως προς τη λειτουργία
        η ροπή), το γρανάζι που συνδέεται με τον            τους, δηλαδή καταφέρνουν να μεταβάλ-
        κινητήρα μεγαλώνει σε διάμετρο και αντι-            λουν τη σχέση μετάδοσης χωρίς να αντι-
        στοίχως το γρανάζι που μεταφέρει την κί-            λαμβάνεται το παραμικρό ο οδηγός. Αυτό
        νηση στους τροχούς αρχίζει να μικραίνει.            συμβαίνει διότι δεν υπάρχει διακοπή της
        Η μεταβολή στις διαμέτρους γίνεται ταυτό-           μετάδοσης, όπως συμβαίνει για παράδειγ-
        χρονα, ώστε ο ιμάντας να είναι πάντα τε-            μα σε ένα χειροκίνητο σασμάν κατά το πά-  S


                          5 ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ
     #e-agora-proionda-all-10-22-NEW.indd  5                                4/10/2022  2:15:30 µµ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10