Page 6 - 1-10-2022
P. 6

n AFTER SALES


                 τημα του συμπλέκτη.             ας). Βασικός παράγοντας που επηρεάζει
                  Στοιχεία που θα μπορούσαν να χαρακτη- το κόστος συντήρησης είναι το μέγεθος
                 ριστούν αρνητικά είναι σίγουρα η ουδέτε- της ισχύος του κινητήρα, ενώ αξίζει να
                 ρη αίσθηση που προσφέρουν στον οδηγό, τονίσουμε ότι η εν λόγω κατηγορία κι-

                 αφού δε γίνονται αντιληπτές οι αλλαγές βωτίων δεν προτιμάται σε αυτοκίνητα με
                 σχέσεων, όπως τις έχουμε συνηθίσει. Άλ- ισχυρούς κινητήρες. Τέλος, αξίζει να το-
                 λο ένα στοιχείο που κατά τη διάρκεια της   νίσουμε ότι η Toyota έχει τροποποιήσει
                 εξέλιξης των CVT γίνεται προσπάθεια για   ελαφρώς τα κιβώτια CVT της, προσθέτο-
                 να εξαλειφθεί είναι ο θόρυβος που παρά-   ντας ένα κανονικό γρανάζι, όμοιο με αυ-
                 γεται από τον ιμάντα.            τό της πρώτης σχέσης σε ένα μηχανικό
                                       κιβώτιο ταχυτήτων. Το ονομάζει «Direct-
                 Τι παίζει με την συντήρησή          Shift CVT» και της δίνει τη δυνατότητα

                 του;                     να τοποθετήσει έναν ελαφρύτερο ιμάντα,
                                       αφού απαλλάσσεται από τα μεγάλα φορ-
                  Τα κιβώτια ταχυτήτων CVT στις περισσό- τία κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Η
                 τερες περιπτώσεις έχουν μεγαλύτερα δι- μετάδοση της κίνησης ξεκινά με αυτό το
                 αστήματα συντήρησης, τα οποία μπορούν μεμονωμένο γρανάζι και, καθώς αυξάνε-
                 να φτάσουν τα 120.000 χλμ. ή 6 χρό- ται η ταχύτητα, μπαίνει στο «παιχνίδι» ο

                 νια (υπό κανονικές συνθήκες λειτουργί- ιμάντας. v
                         ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ 6
     #e-agora-proionda-all-10-22-NEW.indd  6                                4/10/2022  2:15:30 µµ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11