Page 10 - e-agor _01-03-21
P. 10

n ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ


        Με νέο 1000άρη κινητήρα        το Renault Captur

                                       τις προδιαγραφές Euro 6D-Temp, ενώ
                                       το νέο μοτέρ τις τρέχουσες προδιαγρα-
                                       φές Euro 6D-Full.
                                        Το Renault Captur εξωτερικά συνεχί-
                                       ζει να ενσωματώνει εντυπωσιακά στοι-
                                       χεία, όπως τα full LED φωτιστικά σώμα-
                                       τα σε σχήμα «C», αλλά και την μέγιστη

                                       δυνατότητα εξατομίκευσης με 90 χρω-
                                       ματικούς συνδυασμούς.
                                        Ταυτόχρονα, το high-tech εσωτερι-
                                       κό εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην
                                       πρακτικότητα, με τα πίσω καθίσματα να
           Με νέο       ίναι ένα από τα πιο δυνατά «χαρ- είναι συρόμενα (16 εκ.), προσφέροντας

        τρικύλινδρο       τιά» της γαλλικής φίρμας και ταυ- κορυφαία χωρητικότητα που αγγίζει
         κινητήρα,   Ετόχρονα έχει αναδειχθεί το κο- έως και τα 536 λτ., ενώ οι εσωτερικές
          μηχανικό   ρυφαίο αυτοκίνητο της χρονιάς για το θήκες για μικροαντικείμενα προσφέ-
                 2021. Πλέον το Renault Captur διατίθε- ρουν συνολικά έως και 27 λτ. πρόσθε-
         κιβώτιο έξι   ται με έναν νέο κινητήρα βενζίνης 1.000 του χώρου αποθήκευσης.
        σχέσεων και    κ.εκ., ο οποίος τοποθετείται στη βάση   Το Renault Captur με τον νέο τρικύ-
        πιο ολοκλη-   της γκάμας του γαλλικού crossover.      λινδρο κινητήρα βενζίνης προσφέρε-

          ρωμένο     Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν ται αποκλειστικά με μηχανικό κιβώτιο
           πακέτο   τρικύλινδρο 1000άρη κινητήρα, ο οποί- έξι σχέσεων σε τρία επίπεδα εξοπλι-

        εξοπλισμού    ος αποδίδει πλέον 91 ίππους, αντί για σμού (Expression, Expression Plus και
          από την   100, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται Dynamic). Σύμφωνα με την επίσημη
         βασική του   σε επιδόσεις.                αντιπροσωπεία, η τιμή εκκίνησης ορίζε-
                  Η μέγιστη τιμή της ροπής έρχεται από ται στα 19.130 ευρώ. v
          έκδοση,   χαμηλότερες στροφές λειτουργίας, ενώ
       προσφέρεται    πλέον ο κινητήρας συνδυάζεται με «κο-

          πλέον το   ντό» κιβώτιο έξι σχέσεων, αντί του μη-
          Renault   χανικού σασμάν πέντε σχέσεων που
           Captur   συναντούσαμε στον κινητήρα που αντι-

         και η τιμή   καθιστά.
         εκκίνησης    Το αποτέλεσμα είναι εμφανές, τόσο
        ορίζεται στα   στις επιδόσεις, όσο και στις προδιαγρα-

       19.130 ευρώ.    φές ρύπων. Υπενθυμίζουμε ότι ο προη-
                 γούμενος κινητήρας 100 ίππων πληροί                           S

                         ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ 10
     #e-agora-themata-01-03-21.indd  10                                  26/2/2021  11:11:31 π
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15