Page 16 - 7-2022
P. 16

n n n                      n ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ                 κτρικό όχημα, όπως το Fiat 500, μπο- σφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα
                 ρεί να κινηθεί στον αυτοκινητόδρομο στην εφαρμογή, όπως μείωση των απω-
                 με τις υψηλές ταχύτητες που περιμένει λειών, άμεση σύνδεση με πηγές ανανε-
                 ο χρήστης χωρίς να χρειάζεται να κατα- ώσιμης ενέργειας, εφαρμογή λεπτότε-
                 ναλώνει την ενέργεια που είναι αποθη- ρων αγωγών σε σχέση με εκείνους που
                 κευμένη στην μπαταρία. Παράλληλα, οι απαιτούνται στο εναλλασσόμενο ρεύμα,
                 δοκιμές δείχνουν ότι η αποδοτικότητα ενώ επιτρέπει και τη χρήση καλωδίων
                 και η ταχύτητα της μεταφοράς ενέργειας αλουμινίου, τα οποία έχουν μικρότερο
                 από το οδόστρωμα στο αυτοκίνητο είναι κόστος, ευκολότερη μέθοδο κατασκευ-

                 αντίστοιχη με εκείνη της χρήσης ενός ής, αλλά και ανακύκλωσης στο τέλος της
                 τυπικού ταχυφορτιστή. Τέλος οι μετρή- χρήσης τους. Η τεχνολογία DWTP έχει
                 σεις που αφορούν στην ένταση του μα- σαν στόχο να κάνει ευκολότερη τη προ-
                 γνητικού πεδίου υποδεικνύουν ότι δεν σέγγιση των χρηστών με την εξηλεκτρι-
                 υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τον οδη- σμένη κίνηση και να δώσει μια πρακτική
                 γό και τους επιβάτες από τη λειτουργία απάντηση στις δυσκολίες φόρτισης και
                 του συστήματος.               χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων. Τέ-
                                       λος, η επαγωγική φόρτιση των οχημά-
                 Τα πλεονεκτήματα του συνε-         των εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν εμ-

                 χούς ρεύματος (DC)             φανή καλώδια, αφήνοντας απόλυτα

                                       ασφαλές το οδόστρωμα ακόμα και για
                  Η «Arena del Futuro» τροφοδοτείται
                 από συνεχές ρεύμα (DC), το οποίο προ-    τους πεζούς. v                                                             S


                         ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΊΣΤΑ 16
     #e-agora-themata-07-22 new.indd  16                                  5/7/2022  7:39:02 πμ
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21